Добре дошли в Системата за електронно обучение на ВУАРР „Електронен университет“!  


             При влизане използвайте потребителското име, с което достъпвате Информационната система на ВУАРР.
                                        Първоначалната парола съвпада с потребителското име. Препоръчително е да се промени.                  

                                              За студентите към момента потребителските имена и паролите са факултетните номера.

                    Всеки потребител трябва да провери и при необходимост да актуализира адреса на ел. поща в създадения профил.          

                                            При проблем с достъпа може да се свържете с учебните отдели или администраторите:

                                                              Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

                                                      Александрина Ганчева: agancheva@uard.bg, 0888221308


                                                Достъпът до виртуалните аудитории е през съответните курсове.

                                                                                       
                                                                                        УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ
,

 

1.   Съгласно заповед №403/26.11.2020 г. на Ректора на ВУАРР се организира извънредна ликвидационна сесия за първи семестър на 2020/2021 г.

2.   Сесията ще се проведе съгласно приложения изпитен график.

3.   До изпитната сесия се допускат само студенти ОКС Бакалавър и ОКС Магистър (редовно и задочно обучение), изучавали съответните учебни дисциплини през текущия семестър.

4.   Явяването на семестриален изпит е възможно само след подаване на Заявление, с приложен документ за заплатена административна такса.

5.   Попълнените заявления се изпращат в сканиран вид по e-mail до учебен отдел.

6.   Срок за подаване на заявленията: 10.01.2021 г.

7.   Семестриалните изпити ще се проведат в системата за електронно обучение „Електронен университет“, във връзка с което всеки студент е длъжен да подаде Декларация за полагане на изпити от разстояние (ако все още не е подал).

 
ВУАРР се грижи за своите студенти в извънредна обстановка. По повод разрастващата се икономическа криза 

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите дава възможност на всеки свой студент сам да намали семестриалната си такса.

Убеди, доведи и запиши свой близък или приятел и спечели 10 % отстъпка от таксата за семестъра. 

Доведи 10 студента и УЧИ БЕЗПЛАТНО един семестър.