Съобщение във връзка с въвеждането на нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване във ВУАРР


Уважаеми студенти,

От новата академична 2023/2024 г. ВУАРР въвежда нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване ИСАО+.

Студентите получават достъп до нея от учебните отдели.

Студентите от горните курсове влизат с данните си за достъп, които ползват и в Информационната система на ВУАРР, която се ползваше до момента.

Системата се достъпва на този адрес: https://isaoplus.vuarr.com/

Работата по новата система продължава с добавяне на нови функционалности.

Екипът по разработване приканва за обратна връзка и сигнализиране при възникнали проблеми на e-mail: support@uard.bg и благодари на всички за проявяваното разбиране.

При технически проблеми с достъпа може да се свържете с администратора на системата:

Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

или учебните отдели.

При въпроси във връзка с учебния процес - с учебните отдели, а за обучението по дадена дисциплина - с водещите преподаватели.

Достъпът до виртуалните аудитории е през съответните курсове.

Видео обучение за работа в "Електронен университет"

***

График на учебния процес за 2023-2024 г. и разписания на занятията за зимен семестър

***

Важно: В момента се извършва миграция на данните към нова интегрирана система за административно обслужване и електронни форми на дистанционно обучение ИСАО+.

Възможни са проблеми с достъпа в ИСАО.

Молим за извинения за причиненото неудобство и изказваме благодарности за проявяваното разбиране.

***

Държавни изпити през месец март 2024

На 27.03.2024 г. ще се проведат Държавни изпити за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.

Заявления за допускане се подават в срок до 29.02.2024 г.

Срокът за внасяне на такса за Държавен изпит е 20.03.2024 г.

Учебен отдел ще обяви списъците на допуснатите студенти на 21.03.2024 г.

***

В периода 12.02.2024 – 16.02.2024 г. ще бъде организирана ликвидационна сесия, като срокът за подаване на заявления за нея е 07.02.2024 г. На 08.02.2024 г. ще бъдат обявени допуснатите до полагане на изпити в ликвидационната сесия.

За допълнителна информация и сваляне на заявления студентите се свързват с учебните отдели или влизат в ИСАО+


***

Бакалавърски специализации и магистърски програми в Европейски университет "ИНВЕСТ"

***
Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)
организира допълнителни обучения за придобиване на професионална квалификация "учител по..." и специализации.

***
Приканваме всички студенти да попълнят следните анкети:

Анкета за студенти за оценка на обучението

Анкета за студенти за оценка на конкретна дисциплина и преподавател

Анкета за студенти за оценка на административното обслужване

Анкета за студенти за оценка на подготовката като цяло

Вашето мнение е важно за нас и ще ни даде възможност да направим необходимите подобрения в работата съгласно дадените препоръки.