Добре дошли в Системата за електронно обучение на ВУАРР „Електронен университет“!

При влизане използвайте потребителското име (факултетния номер), с което достъпвате Информационната система на ВУАРР.

Всеки потребител има създаден корпоративен адрес (uard.bg) на ел. поща в своя профил.

При технически проблеми с достъпа може да се свържете с администраторите на e-mail: support@uard.bg или

Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

Александрина Ганчева: agancheva@uard.bg, 0888221308 

При въпроси във връзка с учебния процес - с учебните отдели, а за обучението по дадена дисциплина - с водещите преподаватели.

Достъпът до виртуалните аудитории е през съответните курсове.

Видео обучение за работа в "Електронен университет"

***

Годишен график за обучение - ОКС ,, Бакалавър''
Годишен график за обучение- ОКС ,, Магистър''

ОКС "Бакалавър"
Първи курс - важи само за студентите, обучаващи се в гр. Пловдив
Първи курс - бакалаври - Велико Търново
Втори курс
Трети курс
Четвърти курс

ОКС "Магистър"
Неикономисти
Професионален бакалавър
Първи семестър 
Втори семестър 
Трети семестър 
Четвърти семестър
Пети семестър 

***

Важно: Промени във връзка с изчисляването на оценки в системата


***

Покана към бакалаврите на ВУАРР за включване в пет специализации в Европейски университет ИНВЕСТ

Магистърски програми

Вижте и второто информационно писмо по проект ИНВЕСТ

***
Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)
организира допълнителни обучения за придобиване на професионална квалификация "учител по..." и специализации.

***
Приканваме всички студенти след приключване на изпитната сесия за летен семестър на 2021/2022 г. да попълнят следните анкети:

Анкета за студенти за оценка на обучението

Анкета за студенти за оценка на конкретна дисциплина и преподавател

Анкета за студенти за оценка на административното обслужване

Анкета за студенти за оценка на подготовката като цяло

Вашето мнение е важно за нас и ще ни даде възможност да направим необходимите подобрения в работата съгласно дадените препоръки.

***