Добре дошли в Системата за електронно обучение на ВУАРР „Електронен университет“!

При влизане използвайте потребителското име (факултетния номер), с което достъпвате Информационната система на ВУАРР.

Всеки потребител има създаден корпоративен адрес (uard.bg) на ел. поща в своя профил.

При технически проблеми с достъпа може да се свържете с администратора на системата:

Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

или учебните отдели.

При въпроси във връзка с учебния процес - с учебните отдели, а за обучението по дадена дисциплина - с водещите преподаватели.

Достъпът до виртуалните аудитории е през съответните курсове.

Видео обучение за работа в "Електронен университет"

***

Годишен график за обучение - ОКС ,, Бакалавър''
Годишен график за обучение- ОКС ,, Магистър''

***
Важно: Занятията във ВУАРР се провеждат присъствено и смесено.
За информация: Информационната система на ВУАРР и разписанията на учебния процес.

Изпитните сесии се провеждат присъствено в кампусите на ВУАРР.

За допълнителна информация: Информационна система на ВУАРР

Държавен изпит -  15.03.2023 / важи само за студентите от ОКС "Магистър" /
Заповед Държавен изпит
Заявление Държавен изпит

Занятия - ОКС "Бакалавър"

Първи курс - II семестър - ВУАРР - Пловдив

Първи курс - II семестър - ВУАРР - филиал Русе

Първи курс - II семестър - ВУАРР - филиал Велико Търново

Втори курс - II семестър - актуализиран

Трети курс - II семестър - ВУАРР - Пловдив

Трети курс - II семестър

Четвърти курс - II семестър - актуализиран
***

Занятия - ОКС "Магистър"
График неикономисти - II семестър - актуализиран
График проф. бакалавър - II семестър - актуализиран
Здравен мениджмънт - II семестър

График занятия I семестър
График занятия II семестър

График занятия III семестър
График занятия IV  семестър
График занятия IV  семестър - МХХ - Актуализиран

***
Изпити - ОКС "Бакалавър"
Четвърти курс - II семестър - гр. Пловдив

***

Изпити - ОКС "Магистър"
,,Здравен мениджмънт'' - II семестър - изпитите ще бъдат организирани в ,,Електронен университет''
График изпити след ПБ - II-семестър ВУАРР - филиал Русе
График изпити след ПБ - II-семестър ВУАРР - филиал Велико Търново
График изпити след ПБ - II-семестър ВУАРР - Пловдив
График изпити НЕИК - II-семестър ВУАРР - филиал Русе
График изпити НЕИК - II-семестър ВУАРР - филиал Велико Търново
График изпити НЕИК - II-семестър ВУАРР - Пловдив
***

Важно: Крайните оценки от изпитите се проверяват в Информационната система на ВУАРР.

***

Бакалавърски специализации и магистърски програми в Европейски университет "ИНВЕСТ"

***

INVEST SUMMER  SCHOOL 2023

INVEST SS 2023 Bottom-up planning processes - Course Description

***
Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)
организира допълнителни обучения за придобиване на професионална квалификация "учител по..." и специализации.

***
Приканваме всички студенти след приключване на изпитната сесия за летен семестър на 2022/2023 г. да попълнят следните анкети:

Анкета за студенти за оценка на обучението

Анкета за студенти за оценка на конкретна дисциплина и преподавател

Анкета за студенти за оценка на административното обслужване

Анкета за студенти за оценка на подготовката като цяло

Вашето мнение е важно за нас и ще ни даде възможност да направим необходимите подобрения в работата съгласно дадените препоръки.