Съобщение във връзка с въвеждането на нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване във ВУАРР


Уважаеми студенти,

От новата академична 2023/2024 г. ВУАРР въвежда нова Интегрирана система за обучение и административно обслужване ИСАО+.

Студентите в първи курс ще получат достъп до нея в периода 2 – 6 октомври 2023 г.

Студентите от горните курсове влизат с данните си за достъп, които ползват и в Информационната система на ВУАРР, която се ползваше до момента.

Системата се достъпва на този адрес: https://isaoplus.vuarr.com/

Работата по новата система продължава с добавяне на нови функционалности.

Екипът по разработване приканва за обратна връзка и сигнализиране при възникнали проблеми на e-mail: support@uard.bg и благодари на всички за проявяваното разбиране.

***

Всеки потребител има създаден корпоративен адрес (uard.bg) на ел. поща в своя профил.

При технически проблеми с достъпа може да се свържете с администратора на системата:

Делян Плачков: dplachkov@uard.bg, 0882009544

или учебните отдели.

При въпроси във връзка с учебния процес - с учебните отдели, а за обучението по дадена дисциплина - с водещите преподаватели.

Достъпът до виртуалните аудитории е през съответните курсове.

Видео обучение за работа в "Електронен университет"

***

График на учебния процес за 2023-2024 г. и разписания на занятията за зимен семестър

***

Важно: Крайните оценки от изпитите се проверяват в Информационната система на ВУАРР ИСАО.

В момента се извършва миграция на данните към нова интегрирана система за административно обслужване и електронни форми на дистанционно обучение ИСАО+.

Възможни са проблеми с достъпа в ИСАО.

Молим за извинения за причиненото неудобство и изказваме благодарности за проявяваното разбиране.

***

Бакалавърски специализации и магистърски програми в Европейски университет "ИНВЕСТ"

***
Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)
организира допълнителни обучения за придобиване на професионална квалификация "учител по..." и специализации.

***
Приканваме всички студенти да попълнят следните анкети:

Анкета за студенти за оценка на обучението

Анкета за студенти за оценка на конкретна дисциплина и преподавател

Анкета за студенти за оценка на административното обслужване

Анкета за студенти за оценка на подготовката като цяло

Вашето мнение е важно за нас и ще ни даде възможност да направим необходимите подобрения в работата съгласно дадените препоръки.